Storfugljakt

Landsem Gård tilbyr storfugljakt på privat eiendom i utenom elgjaktperioden. Jaktområdet er på ca 4000 mål med variert terreng. Bestandene av fugl varierer fra år til år men stabilt gode bestander av både storfugl og orrfugl gir gode muligheter for en spennende jaktopplevelse. Ta kontakt for mer informasjon.

storfugljakt