Gårdens historie

Rydding av gården

Landsem Gård ble ryddet første gang ei tid før svartedauen, men lå øde en lang periode etter dette. Faster Bårdsen ryddet gården på nytt fra midten av 1630-åra. I dag eies Landsem Gård av Ola Kjelvik og Kristin Landsem.

Anleggstid og stor aktivitet

På slutten av 1920 åra og utover 1930-tallet skapte bygging av Nordlandsbanen stor aktivitet rundt gården. Landsem lå sentralt til da anlegget begynte arbeidet innover Lurudalen. Anne og Lars Landsem (Kristins oldeforeldre) drev både kafe-, overnatting- og drosjevirksomhet. I baksterstuggu på gården hadde familien Hanstad Landhandel.

Seterdrift

Det var seterdrift på Landsem helt fram til 1945. Loffi Landsem (Kristins bestemor) var budeie der de siste årene.

Skogsdrift

Skogen har i alle tider vært en viktig ressurs for gården. I 1960 ble det bygd et skoghusvære på gården, der tømmerhoggerne og tømmerkjørerne bodde. Tømmeret ble i denne tida lunnet sammen med hest, og kjørt fram med traktor og støtting. Det foregikk tømmerfløting og fløterne hadde en stri tørn før de hadde fått alt tømmeret ut til Snåsavatnet.

Jakt

Jakt på storviltet har i alle tider betydd mye som matauke på Landsem. I tillegg er elgjakta sett på som et avbrudd fra de mer hverdagslige gjøremål på gården.

197_id197tmcesizetruecontrol