Gården i dag

206_id206tmcesizetruecontrolNavnet ”Landsem” sies å komme av ”landsemne” eller ”godt emne til land”.

Driftsformen på gården er sauehold og i 2005 ble det lagt om til økologisk drift. Sauerasen Dala er valgt for sin kjøttkvalitet. Sauene går på utmarksbeite i Skjækerfjella store deler av sommerhalvåret. Gården har 250 mål innmark og over 4000 mål utmark med tilhørende jakt og fiskerettigheter. Det er også aktivt skogbruk på gården.

I dag tilbyr Landsem Gård i tilegg til gårdsdrifta jakt- og fiskeopplevelser i samspill med naturen.