Folket på gården

I dag eies Landsem av Kristin Landsem og Ola Kjelvik. Kårfolk er Bodil og Erik Landsem.


239_controlid239Ola
 er utdannet biolog fra NTNU med hovedfag i økologi. Han jobber i dag som rådgiver ved Regional Utviklingsavdeling hos Trøndelag Fylkeskommune.

Kristin er utdannet siviløkonom og coach med spesialisering innen ledelse- og organisasjonsfag. Hun driver Rise and Shine Institute. Gjennom rådgivning, coaching og prosessledelse tar hun Gründere nærmere sine mål og suksess.

Ingeborg, Emma og Ane er de aktive og livsglade barna som bor på gården.

240_controlid240Erik har drevet gården i de siste 40 år. Han har årelang erfaring som gårdbruker, jeger, friluftsmann og har deltatt aktivt i samfunnsdebatten gjennom sine verv i politikken og i fjellstyresammenheng.

Bodil er utdannet pedagog, har jobbet mange år i skoleverket og er i dag pensjonist.