Jaktpakke – Hare og Rådyr (solgt)

Vi tilbyr jakt på småvilt og rådyr på eget terreng. Jaktområde er på ca 4000 mål med blanding av utmark og innmark. Terrenget som egner seg best harejakt med hund er på ca 1400 daa. Bukkejakt tilbys fra 10. august. Småviltjakt fra 10.09.

Hare og rådyrjakta på Landsem er eksklusiv da jegerne har enerett til jaktterrenget i sin jaktperiode. For jakt på rådyr med rifle kreves dokumentasjon på avlagt skytterprøve for storvilt.

I 2021 tilbyr vi følgende jaktpakke for hare og rådyrjegere;

  • Hundetrening og omvisning i terrenget – 4 dager valgfritt mellom 21.08-10.09.
  • Eksklusiv jakt rådyrbukk fra 10.08
  • Eksklusiv jakt småvilt (10.09-16.09)
  • Kvote inntil 2 rådyrbukk/hare fritt
  • Overnatting på Furset i begge perioder

Pris kr 20 000 Nok.

Ta kontakt for mer informasjon:

Ola Kjelvik; mobil 41425039

Kart:

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=7135593.22&lon=383644.79&markerLat=7135593.222656245&markerLon=383644.79296875006&panel=searchOptionsPanel&sok=Litlelvvegen