Sæteropplevelser

På Snåsa har det gjennom de siste årene vært en spennende utvikling hvor mange gårder på nytt tar tatt i bruk og videreutviklet sine gamle sætre. Mange av disse tar gjerne i mot besøk. Flere av sætrene ligger innenfor gå eller sykkelavstand fra Landsem Gård. Se gjerne www.snasaseter.no for mer informasjon.

217_id217tmcesizetruecontrol